Udbetaling af feriepenge uden at holde ferie

Må man egentlig få udbetalt sine feriepenge, selvom man ikke holder ferie? Se reglerne for det her.

Er du i pengenød og vil hellere have feriepengene udbetalt, og så arbejde i ferien i stedet for? Sådan er det i hvert fald flere hvert år der føler, men lad os lige kigge på reglerne for det.

Sådan fungerer feriepenge

Feriepenge er reguleret i Ferieloven, og lad os lige se på hvordan feriepenge fungerer.

Når du optjener feriepenge i et år, kan disse bruges fra den 1. maj året efter frem til den 30. april det efterfølgende år. Dette kaldes for ferieåret. Det vil sige at de feriepenge du optjener fra 1. januar 2019 til 31. december 2019, dem kan du først bruge i ferieåret fra den 1. maj 2020 til den 30. april 2021. Du kan oftest tidligst få udbetalt feriepenge en måned før du afholder ferie, dvs. tidligst den 1. april 2020 i dette eksempel. De skal senest være udbetalt ved første feriedag.

For hver måneds fuldtidsarbejde optjener du 2,08 feriedage, hvilket over et fuldtidsår bliver til 25 feriedage, dvs. de fem ugers ferie du har ret til. Nogle har også ret til 5 feriefridage, hvilket man også kalder for den sjette ferieuge.

Nogle har ret til at holde ferie med løn og så herudover et ferietillæg. Andre optjener feriepenge som 12,5% af den løn du tjener.

I mange tilfælde administreres dine feriepenge af Feriekonto, mens det i andre tilfælde er din arbejdsgiver der skal udbetale feriepengene til dig.

Mindst tre uger af din ferie skal kunne holdes i sammenhæng inden for perioden 1. maj til 30. september. Det er dette man kalder for Hovedferien. Dvs. de første 15 dages feriepenge du har optjent er til hovedferien. Resten er til øvrig ferie.

Hvornår må jeg få feriepenge udbetalt uden ferie?

Som udgangspunkt skal du holde ferie, for at få feriepenge udbetalt!

Hvis du er forhindret i at holde ferie frem til den 30. april i ferieåret, så kan du få op til 25 feriedage udbetalt. Dette foregår dog efter følgende principper:

 • De første 15 dage af dine feriepenge tilhører hovedferien, og dem kan du få udbetalt hvis du har været forhindret i at holde ferie fra den 10. september.
 • For øvrig feriepenge kan du få udbetalt fra den 21. marts.

Dette kan du dog kun hvis du er forhindret af de grunde som fremgår af ferieloven, dvs.:

 • egen sygdom
 • barsels- eller adoptionsorlov
 • arbejde i udlandet, hvor du ikke er omfattet af ferieloven
 • overgang til selvstændigt erhverv
 • hjemmegående uden at modtage kontanthjælp, dagpenge mv.
 • valg til borgmester, udnævnt minister eller lignende tillidshverv
 • fængsel eller anden tvangsanbringelse
 • lovligt varslede og afsluttede strejker
 • værnepligt eller tjeneste i forsvaret
 • udsendelse for forsvaret, eller humanitære opgaver
 • manglende penge på grund af en tvist med din arbejdsgiver om krav på feriepenge
 • orlov eller tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag i en kortere tidsbegrænset periode til pasning af alvorligt syge børn eller forældre.

Det er altså ikke en feriehindring at du har travlt på arbejdet eller du hellere vil have pengene udbetalt. Der er dog masser af eksempler på at folk får dem udbetalt på trods af at de arbejder, men dette er altså ikke lovligt. Straffen du potentielt kan få, er at du skal tilbage pengene til Arbejdsmarkedets Feriefond. Dette fremgår af Ferielovens § 37:

§ 37. Hvis en lønmodtager arbejder mod vederlag under ferien, kan direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond.
Stk. 2. Hvis en lønmodtager med urette har fået udbetalt feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg efter §§ 34 a eller 34 b, kan direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Skal du overholde reglerne, skal du altså få udbetalt feriepenge når du faktisk holder ferie.

Andreas Andersen

Forfatter og grundlægger af IT-blogger.dk, der har blogget om IT-emner siden 2012

You may also like...

Skriv en kommentar

avatar
  Abonner  
Giv besked ved