Barselsudligning for selvstændige

Den 15. august 2015 træder en ny barselsordning for selvstændige i kraft. Det betyder at selvstændige nu hvert år skal indbetale et bidrag – men får til gengæld også ret til kompensation under barsel.

Hidtil har selvstændige været dårligere stillet end lønmodtagere når de skulle på barsel. Ikke bare kan det være svært at “lukke” sin forretning i den periode hvor man skal på barsel – men man skulle også selv spare op til at kunne holde barsel for samme indtægtsniveau som man var vant til. Dette har stillet selvstændige i en dårligere position, og konsekvensen har været kortere barselsperioder for selvstændige.

Det blev lavet om i 2013 da en ny lov om barselsudligning for selvstændige trådte i kraft. Denne lov vedtager at barselsudligningen træder i kraft fra 15. august 2015. Det betyder at en lang række selvstændige har fået en mindre regning i deres eBoks i denne måned. Denne udgør det bidrag de skal indbetale, for til gengæld at få ret til barsel.

Det har både betydet overraskelse og vækket harme blandt selvstændige. Nogle fordi de ikke kan forstå de skal indbetale til barsel når de hverken har kone eller børn. Nogle fordi de kun skal betale det fordi de engang har fået et legat.

Bidraget ventes at skulle betales af 212.000 selvstændige. Man mener at ca. 750 kvinder og 2.500 mænd vil få udbetalt barselskompensation. Man forventer at der skal udbetales kompensation for 35-40 millioner kroner, mens selve ordningens administrationsomkostninger er ca. 15 millioner kroner, dvs. over 1/3 af selve ordningen.

Loven blev kun vedtaget af Socialdemokraterne, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten – ikke de borgerlige. Nu er de borgerlige jo ved magten, så mon ikke den bliver justeret?

I denne artikel samler jeg nogle af de forskellige spørgsmål der er blevet stillet vedr. barselsudligningsordningen, så du nemt kan finde svarene.

Spørgsmål vedr. bidraget

Hvornår får jeg regningen?

Regningen vil formentlig komme i din eBoks i slutningen af august 2015. Betalingsfristen vil blive 14. september, så du har en lille måned til at betale den.

Hvor meget skal jeg betale?

Du kommer højst til at betale 328 kroner for hele 2015. Beløbet nedsættes, hvis du som lønmodtager har betalt ind til ATP. Hvis man ikke som lønmodtager har indbetalt ATP, skal man betale fuldt bidrag. Hvis man har betalt fuldt ATP-bidrag som lønmodtager, skal man ikke betale bidraget. Har man indbetalt en smule – men ikke fuldt ATP-bidrag, skal man betale et delvist bidrag.

Hvis bidraget der bliver beregnet udgør under 30 kroner, skal man ikke betale det.

Beløbet der beregnes, er baseret på tal fra året før. Dvs. det bidrag man skal betale i 2015, er beregnet udfra data fra Skat fra 2014.

Bidraget vil løbende blive justeret fra år til år, fordi der skal ikke akkumuleres midler i ordningen, bortset fra en økonomisk buffer.

Kan jeg trække bidraget fra i Skat?

Ja, det kan du godt. Det er fradragsberettiget – men umiddelbart via din private skat.

Hvordan bogfører jeg bidraget i regnskabet?

Du skal som udgangspunkt ikke angive bidraget i din virksomheds regnskab, i f.eks. Dinero. Det er nemlig et bidrag du betaler personligt – ikke et bidrag virksomheden betaler. Det er også på den personlige selvangivelse at det skal fradrages – ikke i virksomheden.

Hvad hvis jeg betaler for sent?

Hvis du betaler senere end den 14. september, beregnes der en rente på 1,5% pr. påbegyndt måned fra den 1. september og til beløbet modtages.

Hvem skal betale bidraget?

Som udgangspunkt skal ALLE selvstændige der er mellem 18 og 65 år gammel, dvs. over 18 år inden 1. januar 2015 eller under 65 år den 31. december 2015.

Som selvstændige regnes både dem der hos Skat er registreret som selvstændige erhvervsdrivende og honorarmodtagere med B-indkomst.

Skal jeg betale bidraget, selvom jeg ikke skal på barsel?

Ja – hvis du opfylder betingelserne for at skulle betale bidraget, skal du stadig gøre det selvom du aldrig bliver berettiget til at kunne få barselskompensation. Tillægget afhænger altså ikke af hvorvidt du er berettiget til at modtage barselskompensation.

Hvad hvis jeg betaler frivilligt ind til ATP?

Det har intet at sige. Det er udelukkende obligatoriske indbetalinger som lønmodtager der tæller med.

Hvad hvis jeg betaler til en anden barselsordning?

Derfor skal du stadig betale bidrag. Bidraget er lovpligtigt for alle selvstændige.

Hvad hvis jeg har job ved siden af min virksomhed?

Så skal du stadig betale, fordi du er selvstændig. Men beløbet vil blive nedsat afhængig af hvor meget du som lønmodtager har betalt ind til ATP. Betaler du fuld ATP-sats slipper du helt.

Hvad hvis jeg ikke er selvstændig, men har modtaget honorar eller et legat?

Så vil man lige nu også modtage en opkrævning. Det afhænger nemlig af hvorvidt du har B-indkomst. Hvorvidt denne del vil blive justeret i fremtiden afventes der dog lige nu svar på.

NYT! Barselsudligning for Selvstændige har netop udsendt nedenstående besked. Her skriver de at hvis man blot har modtaget et honorar eller legat, skal man muligvis ikke betale til barselsudligning alligevel. Hvis man skal se bort fra opkrævningen, vil man få et brev – så hvis du har modtaget legat eller honorar, skal du nok lige vente med at betale.

barselsudligning

Man skal dog se bort fra opkrævningen hvis man i 2014 modtager SU og samtidig har modtaget et honorar eller legat som B-indkomst. Her er det umiddelbart en fejl at opkrævningerne er sendt ud.

 

Hvad hvis jeg blot er SU-modtager med en lille virksomhed?

Hvis du modtager SU betaler du ikke ind til ATP. Har du så en smule indtægt fra en virksomhed, vil du derfor umiddelbart blive hårdt ramt. Der fremgår umiddelbart ingen steder lige nu at man som SU-modtager er undtaget. Udbetaling Danmark har også bekræftet at man SKAL betale, selvom man er SU-modtager. Men mon ikke loven bliver justeret på det punkt i fremtiden?

Man skal dog se bort fra opkrævningen hvis man i 2014 modtager SU og samtidig har modtaget et honorar eller legat som B-indkomst. Her er det umiddelbart en fejl at opkrævningerne er sendt ud.

Hvad hvis jeg har en hobbyvirksomhed?

Så skal du ikke betale bidraget, fordi det er en ikke-erhvervsmæssig virksomhed og er ikke omfattet af den obligatoriske barselsudligningsordning.

Hvem slipper for at betale?

Det gør dem der som lønmodtager har betalt fuld ATP-sats og herudover personer der udelukkende har en virksomhed der ejer et vedvarende energianlæg eller som udelukkende har foretaget et forældrekøb.

Hvorfor er ordningen ikke frivilligt?

Fordi hvis den var frivilligt ville kun personer der stod foran at skulle på barsel melde sig ind – og så måske melde sig ud bagefter. Det ville gøre ordningen rigtig dyr og så ville den ikke virke.

Husk også på at det private arbejdsmarked også betaler ind til ordningen – denne blev indført allerede i 2006.

Spørgsmål vedr. barselskompensation

Hvem kan få udbetalt barselskompensation?

Hvis du er selvstændig og skal på barsel, kan du muligvis få barselskompensation. Med kompensationen forstås, at du kompenseres for det fald i indtægt du måtte have ved at gå fra din indtægt som selvstændig til barselsdagpenge.

For at kunne få kompensation skal din indtægt overstige den maksimale dagpengesats.

Du får naturligvis også kun kompensationen, hvis du får udbetalt barselsdagpenge.

Hvornår kan jeg få barselskompensation fra?

Barselskompensation vil kunne blive udbetalt for personer der skal på barsel fra oktober 2015. Der udbetales til:

  • 4 uger før terminsdatoen for mor.
  • 2 uger efter fødslen til mor.
  • 2 ugers fædreorlov til far inden for de første 14 uger efter fødslen.
  • 25 ugers fællesorlov der kan deles mellem forældre.

Hvor meget får jeg udbetalt?

Du kan maks få udbetalt 164,97 kroner i timen og det afhænger af overskuddet i din virksomhed.

Hvordan sker udbetalingen?

Udbetalingen sker månedligt, udbetalt bagudrettet.

Hvordan søger jeg om barselskompensation?

Det skal du ikke søge om. Du søger blot om barselsdagpenge og får du det tildelt, vil barselskompensationen automatisk blive beregnet og udbetalt til dig.

Kan jeg få kompensation selvom jeg ikke har betalt bidrag?

Ja, det kan du godt. Kompensationen afhænger ikke af det bidrag du betaler. Du er berettiget til kompensation, hvis du er berettiget til barselsdagpenge og din indkomst overstiger maksimal dagpengesats.

Skal jeg betale Skat af kompensationen?

Ja, det skal du. Det indberettes som Skat som B-indkomst.

Generelt om ordningen

Mange selvstændige er selvfølgelig ikke glad for at de skal betale til barselsudligningsordningen, fordi det er endnu en udgift til selvstændige – der måske i forvejen vender og drejer hver en krone for at få deres økonomi til at hænge sammen. Omvendt er det selvfølgelig et meget lille beløb.

Herudover er der også flere honorarmodtagere der ikke betragter sig selv som selvstændige og derfor ikke kan forstå hvorfor de skal betale til ordningen. Men i skattemæssig forstand er man selvstændig og det er derfor man skal betale til ordningen.

Har du en speciel situation hvor du synes det er mærkeligt at du skal betale til ordningen? Betragter du ikke dig selv som selvstændig? Skriv gerne en kommentar hvor du beskriver din situation, så vi andre kan høre om det. Det kan være man skal samle forskellige historier og give dem videre til politikerne til næste gang ordningen skal revideres. Så skriv gerne om din situation i kommentarerne.

Har du flere spørgsmål, er du velkommen til at stille dem i en kommentar.

0 0 votes
Article Rating

Andreas Andersen

Forfatter og grundlægger af IT-blogger.dk, der har blogget om IT-emner siden 2012. Findes på Mastodon på @aphandersen@ansico.dk

You may also like...

Abonner
Giv besked ved
guest

22 Comments
mest stemt på
nyeste ældste
Inline Feedbacks
View all comments
june siger:

jeg har lige fået afvide at jeg skal betale dem..
Men jeg er kun på su og var på bistand i 2014 og jeg har heller ikke børn, så hvorfor skal jeg betale til dem?
Jeg er vildt dumt til alt dette økonomi noget….. men min opfattelse ud fra deres navn er bare at det drejer sig om folk med børn eller på barsel?

Dvs. du har en virksomhed ved siden af SU nu? Ja, så er du lige nu umiddelbart forpligtet til at skulle betale dem. Dette skyldes jo, at du i stedet for at have et fuldtidsarbejde og en virksomhed ved siden af (hvor man betaler fuld ATP sats) har du et fuldtidsstudie og en virksomhed ved siden af (hvor man ikke betaler ATP). Og da man ikke betaler ATP, skal man så betale.

Jeg er dog i tvivl om hvorvidt det er en situation politikerne ikke har tænkt på da de lavede loven. Det fremgår nemlig ikke nogen steder i overvejelserne der har været under lovprocessen. Måske det er en af de ting der bliver rettet ved førstkommende revision af loven.

Det har dog intet at gøre med hvorvidt man har børn eller ej. Det kunne du jo få – og barsel er en kollektiv ordning. Der er en tilsvarende ordning for lønmodtagerne og har været der i mange år.

Ordningen er jo en fælles forsikring vi alle som virksomhedsejere betaler ind til. Det gør så, at hvis man senere står i en situation hvor man er berettiget til barselsdagpenge og tjener mere end maks dagpengesats, så kan man få kompensation. Ordningen er jo også neutral i den forstand, at det der betales ind til ordningen udelukkende går til udbetaling fra ordningen og administration. Det går ikke til andre områder.

Signe siger:

Jeg har netop betalt beløbet i dag, men er nu kommet i tvivl om jeg skulle have gjort det.

Jeg arbejdede som selvstændig det første halve år af 2014. Det andet halve år var jeg på SU uden nogen form for B-indkomst ved siden af.

Er du ikke venlig at forklare reglerne hvad angår SU, B-indkomst og Barselsudligning? Jeg er mildest talt forvirret.

Har jeg gjort det rigtige ved at betale beløbet eller skal jeg kræve at få det tilbagebetalt?

Hej Signe!

Hvis man læser loven, bekendtgørelsen og alt det info der er meldt ud er der ingen undtagelser når man er på SU. Derfor vil jeg også mene at hvis man i 2014 både var på SU og havde en virksomhed, så skal man betale det fulde beløb.

Dette kan godt lyde mærkeligt, da der jo er nedslag hvis du havde et job hvor du indbetalte til ATP ved siden af virksomheden.

Man kan godt mistænke at de under lovarbejdet har glemt at tage højde for dem der er på SU samtidig. Derfor har jeg også spurgt Udbetaling Danmark om netop dette og jeg afventer svar på dette. Når svaret kommer skal jeg nok melde det ud herinde. Men indtil da er det jo loven der gælder, og så vil jeg mene det er korrekt at man skal betale det.

Mvh. Andreas

Udbetaling Danmark har nu svaret på min henvendelse og de bekræfter at selvom man har et fuldtidsstudie med SU ved siden af virksomheden, skal man stadig betale.

lilian larsen siger:

Jeg er efterlønner og deltager i et klinisk forsøg, hvor jeg i alt får udbetalt kr. 364,oo i kørepenge om året, det er min eneste B-indkomst, det giver da ikke nogen mening at jeg skal betale et bidrag på kr. 328,00 i barselsudligning. Hvem kan fortælle mig logikken i dette?

Hej Lilian!

Det er godt du fortæller din historie videre. Du er bestemt ikke den eneste der undrer sig. Specielt på honorarområdet kommer der nogle mærkelige situationer frem. Det lyder jo mærkelig at bare fordi man en enkelt gang deltager i et klinisk forsøg, så skal man straks betale fuld takst.

Jeg synes faktisk din situation minder lidt om situationen med fuldtidsstudie og SU ved siden af sin virksomhed. Lige såvel som et fuldtidsjob ved siden af en virksomhed gør at man undtages fra at skulle betale, burde også et fuldtidsstudie med SU eller hvis man er på efterløn eller pension gøre at man ikke skal betale. Måske dette skal inkluderes næste gang loven skal revideres?

Men ellers er det korrekt at hvis man modtager et honorar er man selvstændig i skattemæssig forstand. Og hvis man så ikke betale fuld ATP ved en anden aktivitet (som f.eks. job), hvilket man hverken gør ved SU eller efterløn, så skal man betale fuld takst.

Mvh. Andreas

Hej Lilian!
Det ser faktisk ud til at Udbetaling Danmark har været lige lovlig hurtig på aftrækkeren med at sende opkrævninger ud. Muligvis skal personer der kun har modtaget legat eller et honorar (som man gør ved kliniske forsøg) ikke betale alligevel. Du skulle gerne få et brev i denne uge omkring dette.
Mvh. Andreas

Zascha siger:

Der står at bidraget er fradragsberettiget, men hvor taster man beløbet ind i selvangivelsen?
På forhånd tak!

Hej Zascha!
Det er der ikke rigtig meldt noget ud om endnu, men det er meldt ud at det er fradragsberettiget. Jeg gætter på at der senere bliver tilføjet et felt til den udvidede selvangivelse.
Mvh. Andreas

Maria siger:

Hvorfor skal jeg betale, når jeg fik SU i 2014, men aldrig har haft en virksomhed eller fået honorar? Syntes det er virkelig mærkeligt.

Maria siger:

Jeg havde i øvrigt et almindelig job ved siden af min SU.

Hej Maria!

Ja, det lyder godt nok mærkeligt. Har du ikke haft andet B-indkomst ved siden af studiet, såsom et legat? Her har Udbetaling Danmark faktisk meldt ud at det er en fejl at de har sendt en opkrævning ud. Så måske du skulle vente med at betale og så forsøge at kontakte Udbetaling Danmark?

Hvis du vælger at gøre dette, vil vi meget gerne høre svaret fra dem herinde. Der er mange der er forvirrede over ordningen lige nu, så det er kun en god ting, hvis vi kan dele noget viden.

Mvh. Andreas

N. Jespersen siger:

Jeg er lønmodtager og altså uden eget firma. Modtager dog af og til honorar for jobs sideløbende. Skal jeg betale? Har ydermere lejet min ejerlejlighed ud i en periode, med eget regnskab. Gør det mon mig til selvstændig?

Ja, hvis du er lønmodtager og modtager honorar for jobs af og til, skal du umiddelbart betale tillægget. Hvis det er et fuldtidsjob ved siden af, vil du dog typisk betale fuld sats af ATP – og så skal du ikke betale det. Kun hvis du har honorar eller virksomhed – og ikke betaler fuld sats af ATP skal du betale det.

Er man lønmodtager der betaler fuld sats af ATP betaler man nemlig som lønmodtager.

Henrik siger:

Kan det passe at loven træder i kraft pr 1/1-2014, første opkrævning sker 1/9-2015 (baseret på ens status som selvstændig erhvervsdrivende i indkomståret 2014), men at man først kan få kompensation hvis man går på barsel efter 1/10-2015!? Jeg var på barsel to uger i maj i år (2015), men kan ikke få kompensation selvom jeg skal betale! Ved du om det virkeligt er sådan?

Hej Henrik!

Ja, det er rigtigt forstået. Loven trådte i kraft 1.1.2014, de første opkrævninger sendes ud 1.9.2015 og udbetalinger gælder fra 1.10.2015. Og opkrævningerne er baseret på indkomståret 2014 (forrige år). Sådan er ordningen skruet sammen i loven.

Det betyder, som du selv skriver, at du ikke kan få kompensation i år fordi der var ordningen ikke trådt i kraft endnu.

Mvh. Andreas

Ulla siger:

Hej.
Jeg har d.d. Modtaget en opkrævning. Jeg ejer i fælleskab med min mand en lejlighed som vi udlejer til vores to børn. Dette er den eneste indtægt jeg har. Falder det ind under forældrekøb som er undtaget ?
Mvh Ulla

Hej Ulla!
Ja, det lyder som forældrekøb der netop er undtaget. For at være sikker kan du måske kontakte Udbetaling Danmark for at få det bekræftet?
Mvh. Andreas

Vibeke Thomsen siger:

Jeg er selvstændig og gravid med start barsel 1. juli. Hvis regeringen vælger at afvikle ordningen inden barslen starter, vil jeg så fortsat kunne få kompensation, selvom barslen ligger efter en evt. lovændring. Sikkert svært at spå om, men prøver lykken alligevel.

Mvh. Vibeke

Ja, det er nok lidt svært at spå om, for det afhænger jo af hvad der bliver vedtaget i lovforslaget 🙂 Umiddelbart ville jeg gætte at personer efter lovforslaget ikke vil have ret til kompensation. Men muligvis bliver det lavet så dem der er gravid de kan få kompensation og så er det ført dem der er gravid efter lovvedtagelsen der ikke kan. Men det er jo bare et gæt.

Sune Markman siger:

Hejsa
jeg er selvstændig erhvervsdrivende med en enkeltmandsvirksomhed.
Min kone er ansat i virksomheden og modtager normal månedsløn.
Vi venter barn til juli.
Hvordan står vi stillet mht. barsel?
Vi skal ansætte en i barselsvikariat under hendes fravær.
På forhånd tak
Mvh Sune

22
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x