Virksomhedsskatteordningen (VSO) – Hvornår kan det betale sig?

Når du har en personlig virksomhed har du mulighed for at optimere din beskatning, ved at vælge en anden beskatningsform. Et af valgene er VSO, se her hvornår det er en fordel.

Har du en personlig virksomhed (med undtagen PMV), beskattes du som udgangspunkt efter de almindelige personskatteregler. Det betyder at overskuddet i din virksomhed indgår som en indkomst i din personlige indkomst, og dermed grundlaget du betaler skat af. Virksomhedens renteindtægter eller renteudgifter kan du ikke lægge til eller trække fra i årets resultat – den del beskattes som kapitalindkomst. Det gør den fordi grundlaget for bundskat og topskat er den personlige indkomst – dvs. før negativ kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag er trukket fra – hvor grundlaget for kommuneskat og kirkeskat er den skattepligtige indkomst – dvs. efter negativ kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag er trukket fra. Hvis man kunne trække negative renteudgifter fra virksomheden fra i virksomhedens resultat, ville man altså spare både bundskat og topskat på den konto.

De almindelige personskatteregler passer til mange og er det simpleste valg. Det kræver ikke noget særlig administration, og er derfor heller ikke særlig bureaukratisk. Men i nogle tilfælde kan det bedre betale sig at vælge en af de andre beskatningsordninger – Virksomhedsskatteordningen (VSO) eller Kapitalafkastordningen. I denne artikel vil vi kigge nærmere på virksomhedsskatteordningen.

Virksomhedsskatteordningen kaldes også for Virksomhedsordningen eller VSO. Det er en beskatningsform som giver mening for nogle, men ikke for alle. For nogle vil det være dyrere at bruge virksomhedsskatteordningen end den almindelige personskatteordning. Det er vigtigt du undersøger grundigt om det kan betale sig for dig, og det er også vigtigt du er klar over at det er mere tungt administrativt, og i nogle tid vil du få brug for en revisor til hjælp, som også koster penge og kan udhule fordelen ved at vælge VSO.

Hvilke fordele er der ved VSO?

En af de mest oplagte fordele ved VSO er forskellen hvormed renteudgifter beskattes. I modsætning til de almindelige personskatteregler, så må du i VSO faktisk trække renteudgifter fra i virksomhedens resultat, og dermed trække det fra også i bundskat og topskat. Derfor giver VSO også større mening for virksomheder der har mere gæld, og dermed højere renteudgifter. Det kunne for eksempel være en virksomhed der lejer boliger ud.

En anden fordel ved VSO er at du kan spare op i virksomheden. Du kan vælge at lade nogle af virksomhedens indkomster stå i virksomheden og så først afregne skatten når du trækker pengene ud. Gør du det skal du afregne en acontoskat, der lige nu er 22% – og dermed meget lavere end hvis skatten skulle betales med det samme. Når du så trækker pengene ud skal du betale fuld skat fratrukket den skat du har betalt. Dette kan give mening hvis du har en virksomhed med en meget svingende indkomst. Det kunne for ekempel være landbrug, hvor høsten nogle år går godt og andre år går skidt. Det betyder at når det går godt i virksomheden kan du gemme penge til de år hvor det går knap så godt.

Opsparing i virksomheden kan også give mening i tilfælde hvor din skat ændrer sig eller hvor der er indkomstgrænser der gør at du helst ikke må tjene mere nogle år. For studerende på SU er der for eksempel en indkomstgrænse der gør at der er grænser for hvor meget den studerende kan tjene. Derfor kan man mens man studerer have en virksomhed der beskattes efter VSO, og så udsætte indkomsten til efter studiet. Det kan også give mening for nogle der nogle år tjener så meget at de betaler topskat, men ikke alle år. Her kan man overføre en del af indkomsten til de år hvor man ikke betaler topskat.

Ved VSO har du også større mulighed for at justere beskatningen af kapitalafkastet i virksomheden. Kapitalafkastet er betegnelsen for forrentningen af egenkapitalen i virksomheden, og kan inkludere flere ting. Når du ikke gør noget beskattes det som kapitalindkomst, men du kan også vælge at lade det overføre som en del af opsparingen i virksomheden eller beskatte det som personlig indkomst. Hvis du sparer det op, bliver det beskattet som personlig indkomst når du trækker pengene ud. Noget kapitalafkast kan du ikke spare op i virksomheden. Det drejer sig blandt andet om finansielle aktiver, dem skal du betale skat af med det samme. Det kan være en stor fordel at kapitalafkastet opgøres som kapitalindkomst, blandt andet fordi der ikke trækkes arbejdsmarkedsbidrag af kapitalindkomst.

Hvilke ulemper er der ved VSO?

En af de største ulemper ved VSO er de øgede administrative krav, som faktisk nogle gange gør du er nødt til at få fat i en revisor til at holde styr på det hele. Økonomien ved VSO i virksomheden er meget mere adskilt end hvis du har den almindelige personbeskatning, og derfor skal du også holde styr på at du faktisk holder tingene adskilt. Du har også mange flere manøvremuligheder ved VSO, og dem skal du også holde styr på.

Nogle af fordelene ved VSO, kan også være ulemper for nogle. Det her med at du kan udsætte en del af beskatningen af indkomsten til senere år, kan hurtigt gå hen og blive en skattefælde. Lige pludselig har du udsat så meget skat, som du ikke har mulighed for at betale, så du har svært ved at træde ud af ordningen eller lukke virksomheden. Derfor er det meget vigtigt når du træder ind i VSO, at du også definerer en exitstrategi.

Det er heller ikke altid en god ide at udskyde beskatningen. Du risikerer at akkumulere indtægt, så du faktisk ender med at betale topskat i tilfælde hvor du ellers ikke skulle betale topskat. Netop derfor er det vigtigt at vide hvornår det giver mening at bruge VSO og hvornår det ikke længere giver mening.

Det administrative ved VSO

Som nævnt er VSO lidt administrativt tungt. Når du bruger VSO, så skal virksomhedens økonomi holdes helt adskilt fra privatøkonomien. Dette skal du ikke i samme grad hvis det beskattes efter almindelig personbeskatning. Når man vælger VSO skal man sikre sig regnskabsmæssig at du holder privatøkonomien og virksomhedsøkonomien helt adskilt. Og det findes der et system til som du skal overholde.

Når du indskyder midler i virksomheden kalder man det indskud, og når du hæver penge kalder man det hævning. Du skal med VSO opgøre en indskudskonto der holder styr på hvor meget du indskyder i virksomheden. Herudover skal du holde styr på en mellemregningskonto, det er en konto hvor du kan overføre kontante beløb fra privatøkonomien til virksomheden, uden at du indskyder pengene. Du kan så senere trække de samme penge ud igen, uden at du skal tage hensyn til den såkaldte hæverækkefølge. Hæverækkefølgen bestemmer i hvilken rækkefølge du kan overføre midler fra virksomheden til privatøkonomien. Du skal først beskattes fuldt ud af virksomhedens overskud, inden du kan hæve skattefrit på indskudskontoen.

Jeg håber dette gav dig et overblik over virksomhedsskatteordningen. Du er meget velkommen til at stille spørgsmål i en kommentar nedenunder.

5 1 vote
Article Rating

Andreas Andersen

Forfatter og grundlægger af IT-blogger.dk, der har blogget om IT-emner siden 2012. Findes på Mastodon på @aphandersen@ansico.dk

Abonner
Giv besked ved
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x