Danske Bank fremlægger Årsregnskab for 2020

Danske Bank kom ud af 2020 med et resultat på 4,6 milliarder kroner, hvilket er en forrentning af egenkapitalen på 2,6%.

Den 4. februar fremlagde Danske Bank årsregnskabet for 2020. I nedenstående tabel er opsummeret nogle af de vigtigste poster. Som det ses var der faldende indtægter, stigende driftsomkostninger og øgede nedskrivninger på udlån. Dette førte også til et stort fald i årets resultat – ikke uventet i betragtning af COVID-19 pandemien, som rammer banker hårdt.

Nøgletal202020192018
Indtægter (mio. kr.)42.38344.98244.365
Driftsomkostninger (mio. kr.)28.10327.19324.991
Omkostningsprocent66%60%56%
Nedskrivninger udlån (mio. kr.)7.0011.516-650
Driftsindtægter (mio. kr.)6.30413.82219.722
Årets resultat (mio. kr.)4.58915.07215.174
Totale aktiver (mio. kr.)4.109.2313.761.0503.578.467
Egenkapital (mio. kr.)160.171156.271148.976
Driftsmargin15%31%44%
Soliditet3,9%4,2%4,2%
ROE2,6%9,6%9,8%

Indtjeningen pr. aktie faldt helt ned til 4,7, hvilket demonstrerer den udfordring der er for bankerne. For aktionærerne blev det kun til et udbytte på 2,0%, hvilket skyldes krav fra myndighederne. Dette gjorde også at udbytteandelen er noget lavere end ambitionen hos Danske Bank. Kigger vi på P/E kan vi se den er steget en del, hvilket skyldes at indtjeningen er faldet mere end kursen, formentlig grundet en forventning til at det er reversibelt. Ultimokursen faldt med ca. 7%, hvilket kan sammenholdes med et fald i det sammenlignelige Europe 600 Banks index på 24%.

Nøgletal202020192018
Antal aktier853.649.376853.704.915854.795.388
Ultimo aktiekurs100,7107,8128,9
Indtjening pr. aktie (EPS)4,716,716,5
Udbytte pr. aktie 2,08,58,5
Udbytteprocent2,0%7,9%6,6%
Udbytteandel37%48%48%
Indre værdi pr. aktie187,6183,1174,3
P/E2168
P/B0,540,590,74

I årsrapporten fremgår det at stigningen i nedskrivninger på udlån skyldes COVID-19. Dette bidrager også til et lavt resultat og dermed lav forrentning af egenkapitalen i år.

Som det ses et driftsomkostningerne steget i 2020. Danske Bank forklarer det med udgifter til Bedre Bank-omstillingen, styrkelse af compliance-indsats, Hvidvaskskandalen, nedskrivninger på immaterielle aktiver og hensættelse af omkostninger. Ifølge banken er omkostningsniveauet dog faldet i 2. halvår, og det bliver derfor spændende at se om det kan ses i de kommende regnskaber.

Et af de spøgelser der præger Danske Banks fremtid er fortsat Hvidvaskskandalen. Med Årsrapporten kom der nogle positive nyheder, såsom at de amerikanske myndigheder ikke ville tage yderligere skridt imod banken. Vi afventer dog fortsat myndigheders undersøgelser og konklusion, og vi ved ikke hvornår de kommer.

I 2020 har Danske Bank øget markedsandelen på indlån i alle lande, men mindsket dem på udlån i Danmark og Sverige.

MarkedsandeleIndlånUdlån
Danmark30,5% (28,9% i 2019)25,5% (26,2% i 2019)
Sverige5,1% (4,3% i 2019)5,4% (5,5% i 2019)
Norge7,8% (6,5% i 2019)6,5% (6,4% i 2019)
Finland11,8% (10,7% i 2019)9,9% (9,6% i 2019)

Danske Bank styrer mod en 2023-strategi, hvor ambitionen blandt andet er en egenkapitalsforrentning på 9-10% og en omkostningsprocent i den lave ende af 50’erne. De vil fortsat også have en udbyttepolitik hvor udbytteandelen er mellem 40 og 60%.

Det bliver spændende at se udviklingen i 2021. Corona-krisen kører stadigvæk, og mange virksomheder er beskyttet midlertidlig mod konkurs grundet hjælpepakker. Først om nogle måneder ved vi hvor hårdt virksomhederne bliver ramt, og dermed Danske Bank, der må nedskrive på udlån.

Aktiens P/E er noget høj i øjeblikket, formentlig fordi der er forventninger til at det lykkedes banken at rette op på dette i 2021. P/B er dog kun 0,54, hvilket betyder den bagvedliggende bogførte værdi med en kurs på 109,7 er 203. Altså en rabat på 46%. Det afgørende er derfor om du tror på deres forventning at de vil kunne forrente deres egenkapital med 9-10% i 2023. Det vil give en P/E omkring 5.

0 0 votes
Article Rating

Andreas Andersen

Forfatter og grundlægger af IT-blogger.dk, der har blogget om IT-emner siden 2012. Findes på Mastodon på @aphandersen@ansico.dk

You may also like...

Abonner
Giv besked ved
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x