Category: Guide til økonomien

0

Hvad betyder Morarenter?

Morarenter er strafrenter når du betaler for sent. Normalt er den lig med Nationalbankens udlånsrente + 8%, men andre vælger at tage en meget højere rente.