Find en tilfældig genereret tekststreng i VBA

Med denne kode genererer du en tilfældig tekststreng bestående af store og små bogstaver og tal. Dette kan for eksempel bruges som ID-nummer.
Her er koden, som du kan lave i en funktion:

Public Function RandomLetterstring(RLength As Integer) As String
On Error GoTo Err_Random
Dim strTemp As String
Dim intLoop As Integer
Dim strCharBase As String
Dim intPos As Integer
Dim intLen As Integer
strCharBase = "01234ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" & "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz56789"
intLen = Len(strCharBase)
strTemp = String(RLength, "A")
Rnd -1
Randomize (Timer)
For intLoop = 1 To Len(strTemp)
intPos = CInt(Rnd() * intLen + 1)
If intPos > intLen Then intPos = intPos - 1
Mid$(strTemp, intLoop, 1) = Mid$(strCharBase, intPos, 1)
Next
RandomLetterstring = strTemp
Exit_Random:
On Error Resume Next
Exit Function
Err_Random:
MsgBox Err.Number & " " & Err.Description, vbCritical, "Random"
RandomLetterstring = ""
Resume Exit_Random
End Function

Med denne funktion generer du altså en tilfældig tekststreng på et antal cifre der svarer til RLength, som du angiver som argument i funktionen. Her bruger du altså koden RandomLetterstring(8) for at generere en tilfældig tekststreng på 8 cifre.

0 0 votes
Article Rating

Andreas Andersen

Forfatter og grundlægger af IT-blogger.dk, der har blogget om IT-emner siden 2012

You may also like...

Abonner
Giv besked ved
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x