EU's Copyright Direktiv – Det går den ud på

Snart kommer et nyt copyright direktiv fra EU, der sætter begrænsninger for hvad der kan deles på nettet. Læs mere om det her.

For nylig fik vi GDPR reglerne fra EU, som indførte mere kontrol med hvordan dine personlige data deles. Nu skal der nye regler for deling af ophavsretsbeskyttet materiale på nettet. De nye regler kaldes for
“The European Union Directive on Copyright in the Digital Single Market” eller populær sagt “Copyrightdirektivet“.

Formålet med de nye regler er at opdatere ophavsretsreglerne til internettiden, og begrænse deling af ophavsretsbeskyttet materale på de store tech giganters tjenester, såsom Google, Youtube, Twitter og Facebook. Hidtil har det været ophavsretsindehaverne der selv skulle kontrollere om deres ophavsret blev overtrådt, men en del af det ansvar bliver måske snart flyttet over på techgiganterne.

Nogle har været ude og kritisere Copyrightdirektivet, herunder Google, fordi det måske kan begrænse ytringsfriheden og generel friheden til at dele på internettet. Centralt for den diskussion er den del af Copyrightdirektivet som kaldes for Artikel 11 og Artikel 13 – eller mere populært kaldet henholdsvis “Link tax” og “Meme ban”. Kritikken har gået på at disse artikler måske vil føre til en form for skat for at linke til artikler, eller måske gøre det nødvendigt for techgiganterne at fjerne memes der bliver delt.

Artikel 11 – Link tax

Artikel 11 er altså den del der har fået navnet “Link tax”, fordi den omfatter regler for hvis du blot deler et link til en artikel. Den fulde længde ser således ud.

Artikel 11 
Beskyttelse af pressepublikationer med henblik på digital anvendelse

1.Medlemsstaterne sørger for, at udgiverne af publikationer indrømmes de i artikel 2 og artikel 3, stk. 2, i direktiv 2001/29/EF fastsatte rettigheder til den digitale anvendelse af deres pressepublikationer.

2.De i stk. 1 omhandlede rettigheder berører på ingen måde rettigheder, der i henhold til EU-retten er indrømmet ophavsmænd og andre rettighedshavere med hensyn til de værker og andre frembringelser, der indgår i en pressepublikation. Disse rettigheder kan ikke påberåbes over for disse ophavsmænd eller andre rettighedshavere, og de må især ikke fratage dem deres ret til at udnytte deres værker og andre frembringelser uafhængigt af den pressepublikation, som de indgår i.

3.Artikel 5-8 i direktiv 2001/29/EF og direktiv 2012/28/EU finder tilsvarende anvendelse for så vidt angår de rettigheder, der er omhandlet i stk. 1.

4.De i stk. 1 omhandlede rettigheder udløber 20 år efter udgivelsen af pressepublikationen. Denne frist beregnes fra den 1. januar det påfølgende år efter udgivelsesdatoen.

Reglerne handler specielt om at sider der aggregerer nyheder, såsom Google, skal betale udgiverne hvis de bringer uddrag af en artikel. Google bringer jo konstant uddrag i deres søgeresultater.

Det er endnu uvist hvor meget uddrag af en artikel man må bringe, for at undgå at skulle betale til udgiveren.

Private skulle umiddelbart være undtaget fra reglerne, men hvad nu hvis for eksempel en populær blogger deler et link? Betragtes en populær blogger som privat eller kommerciel? Det spørgsmåls svar er endnu ikke på plads.

Artikel 13 – Meme ban

Artikel 13 er altså den del der også kaldes “Meme ban” og som kritiseres for at kunne føre til at techgiganterne skal forbyde Memes. Den fulde tekst for Artikel 13 ser således ud:

Artikel 13 
Leverandører af informationssamfundstjenesters anvendelse af beskyttet indhold ved at lagre og give adgang til store mængder af værker og andre frembringelser, som uploades af deres brugere

1.Leverandører af informationssamfundstjenester, som lagrer og giver offentlig adgang til store mængder af værker og andre frembringelser, der uploades af deres brugere, træffer i samarbejde med rettighedshaverne foranstaltninger til at sikre funktionen af de aftaler, der er indgået med disse om anvendelsen af deres værker eller andre frembringelser, eller til at forhindre tilgængeligheden i deres tjenester af værker eller andre frembringelser, som er blevet identificeret af rettighedshaverne via samarbejdet med disse tjenesteudbydere. Disse foranstaltninger, f.eks. anvendelsen af effektive indholdsgenkendelsesteknologier, skal være passende og forholdsmæssige. Tjenesteudbyderne sørger for, at rettighedshaverne får de nødvendige oplysninger om foranstaltningernes funktion og implementering, samt, hvor det er relevant, tilstrækkelige rapporter om genkendelsen og anvendelsen af værkerne og de andre frembringelser.

2.Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 1 omhandlede tjenesteudbydere indfører klage- og erstatningsordninger, som skal være tilgængelige for brugerne i tilfælde af uenighed om anvendelsen af de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1.

3.Medlemsstaterne fremmer, hvor det er relevant, samarbejdet mellem leverandørerne af informationssamfundstjenester og rettighedshaverne ved hjælp af interessentdialoger for at fastlægge den bedste praksis, f.eks. i form af passende og forholdsmæssige indholdsgenkendelsesteknologier, under hensyntagen til bl.a. tjenesternes karakter, teknologiernes tilgængelighed og deres effektivitet i lyset af den teknologiske udvikling.

Denne artikel handler om at techgiganterne har ansvar for at sikre at der ikke deles ophavsretsbeskyttet indhold, og at dette fjernes hvis det tilføjes siden. Det har fået navnet “Meme ban”, fordi det er uvist hvorvidt selv Memes kan blive omfattet af dette. Det er også endnu uvist nøjagtig hvordan denne kontrol skal foregå.

Hvem er for og hvem er imod?

Nogle er selvfølgelig for Copyrightdirektivet, mens andre er imod. For reglerne er selvfølgelig folk der producerer indhold, fordi det er jo deres indhold der bliver delt på Facebook og Google.

Til gengæld er nogle af de store techgiganter såsom Google, Facebook, eBay, Netflix og Amazon imod reglerne, fordi de kan blive ramt. Også Wikipedias grundlæggere Jimmy Wales og Tim Berners-Lee har skrevet under på at reglerne skal droppes. Dette selvom Wikipedia faktisk vil blive undtaget fra reglerne.

Google har lanceret en #Saveyourinternet kampagne, der går ud på at demonstrere mod reglerne, fordi det kan forhindre indhold i at blive delt.

Det bliver spændende at følge debatten. Reglerne er ikke endelig vedtaget endnu, men vi må se hvordan de ender med at se ud.

0 0 vote
Article Rating

Andreas Andersen

Forfatter og grundlægger af IT-blogger.dk, der har blogget om IT-emner siden 2012

You may also like...

Abonner
Giv besked ved
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x