Google Sheets Guide 2 – De vigtigste formler

Del denne artikelShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0

I denne artikel vil jeg introducere dig til nogle af de vigtigste begynderformler til Google Sheets. Det svarer langt hen ad vejen til dem du kender fra Excel.

I den forrige artikel introducerede jeg til Google Sheets – det perfekte alternativ til Microsoft Excel. Her vil jeg vise dig nogle af de mest almindelige begynderformler. Som jeg nævnte i sidste artikler, har hver celle i regnearket et unikt navn bestående af et bogstav og et tal, som f.eks. A1 for cellen i 1. kolonne og 1. række. Cellen i 1. kolonne og 2. række hedder A2 og cellen i 2. kolonne og 1. række hedder B1.

Hvis du vil lave en formel i en celle, skal du starte med at taste “=”. Når du taster “=” fortæller du Google Sheets at nu kommer der en formel.

For at lægge to tal sammen kan du for eksempel skrive =2+3 hvilket når du trykker enter vil give 5. Men du kan også lægge to tal der står i henholdsvis A1 og A2 sammen ved at skrive =A1+A2.

Hvis du vil trække to tal fra hinanden skriver du “-” imellem. Vil du gange skriver du “*” og vil du dividere skriver du “/”.

Sum af tal

Hvis du ville lægge to tal sammen fra A1 og A2 kunne du skrive =A1+A2. Men faktisk kunne du også have brugt formlen:

=SUM(A1:A2)

Når du skriver “:” imellem to cellenavne betyder det et interval fra A1 til A2. Ville du summere alle tal fra A1 til A100 kunne du altså have skrevet =SUM(A1:A100).

Gennemsnit af tal

Du kan også beregne et gennemsnit af alle tal i et interval fra A1 til A100 ved at skrive:

=AVERAGE(A1:A100)

Dette lægger altså alle tal sammen i dette interval og dividerer med antallet af værdier.

Forskel mellem to datoer

Hvis du i A1 har skrevet en dato og en anden dato i A2, kan du trække antallet af dage mellem de to datoer fra hinanden med formlen:

=A2-A1

Google Sheets finder selv ud af at det er datoer der er skrevet (fordi de er formateret som datoer) og så bliver svaret blot i antal dage. Skal du regne det om til år, skal du dividere tallet med 365. Her kunne du derfor skrive:

=(A2-A1)/365

Jeg sætter bare parentes om A1 og A2 og dividerer herefter med 365.

Det her var nogle af de mest almindelige funktioner du bruger i Google Sheets. Nu kommer altså nogle af de mest avancerede funktioner i de næste artikler. Hvis du har nogle spørgsmål til de mest basale ting, er du velkommen til at skrive en kommentar.

Del denne artikelShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *