C# tutorial – Introduktion

C# (udtales C sharp) er et programmeringssprog der er udviklet til at programmere .NET programmer. Her er en dansk tutorial til C#.
Jeg har for nyligt også lavet et tutorial til Gtk#, der anvender C# som programmeringssproget. C# udtales C sharp og er en overbygning til C/C++. Applikationer der skrives i C# kræver at .NET frameworket er installeret (hvilket er installeret som standard i Windows). Det blev også frigivet af Microsoft sammen med .NET. Det er dog et programmeringssprog der anvendes både til programmer til Windows, Mac og Linux.
Du kan i princippet skrive C# i enhver teksteditor, herunder Notesblok. For at få koden lavet om til programmer, skal den compiles og her kan du altså i princippet så både bruge en compiler til Windows, Mac eller Linux. Selvom du kan skrive koden i Notesblok, er det nemmere at gøre det i et såkaldt IDE – et programmeringsmiljø hvor du blandt andet kan drag-droppe elementer ind i koden.
Til Windows kan du bruge Visual Studio Express, der er en light udgave af Visual Studio fra Microsoft. Der findes også en community udgave af Visual Studio til Mac.

C# til konsolprogrammer

C# kan selvfølgelig også bruges til konsolprogrammer, dvs. hvor de afvikles i en terminal. Når du opretter et nyt projekt vælger du bare Console project med programmeringssprog C#. Når du gør det bliver der dannes en Program.cs fil der ser således ud:

Selve opbygningen af koden kommer vi ind på senere, men den centrale kode her er:

Console.WriteLine("Hello World");

Console henviser selvfølgelig til at det sker i en terminal og koden WriteLine betyde at der skal skrives noget. I parentes angiver du hvad der skal skrives. Bemærk også at en linje i C# afsluttes med “;”. Hvis du prøver at køre koden ved at trykke F5 får du følgende resultat:

Du kan også tilføje koden:

Console.ReadLine();

ReadLine fortæller terminalen at den skal lade brugeren skrive noget. Så her skal du skrive noget tekst og skrive enter. Det input kan man så bruge i sine programmer.

Opbygning af koden

Lad os lige kigge nærmere på de dele af koden, der ikke var det centrale i koden. Dvs. de ting der ikke fortalte direkte hvad programmet skulle gøre, men som er standard i alle programmer. I den første linje står der:

using System;

Koden using betyder at der indlæses et såkaldt Namespace. Et Namespace er en samling af klasser, og her importeres altså et Namespace der hedder System. Ofte skal du importere nye Namespaces når du skal programmere nogle nye typer af kode. Det kommer vi ind på senere. I den næste linje står der:

namespace Test4

Selve programmet vi er igang med at lave får altså sit eget namespace og det har navnet Test4 i dette tilfælde. Programmets eget Namespace er det eneste, der ikke skal importeres med en using sætning. Bemærk også at den kode der repræsenterer Namespacet er fanget inde i { og } og det er generelt at en linje enten slutter med ; eller er indkapslet i disse parenteser.
Så står der:

class MainClass

Dette er jo fordi et Namespace var jo en samling af klasser, og her er så den første klasse der findes i programmets eget Namespace. Til slut står der:

public static void Main(string[] args)

Det er en standardsætning der står i alle filer og er en såkaldt metode. Public er det man kalder for visibility, og det hentyder til at denne metode også kan anvendes i andre filer. Det kan også hedde Private, hvis metoden ikke skal kunne henvises til andre steder fra, eller Protected hvis metoden kun skal kunne tilgås fra underklasser til denne klasser, men ellers ikke andre klasser. Static betyder også at metoden skal kunne tilgås andre steder fra.
Void betyder at denne metode ikke skal returnere noget. Her kunne der have stået Int hvis der skulle returneres et heltal eller String hvis der skulle returneres en tekststreng.
Main er navnet på denne metode og det er standardnavnet på den metode hvor programmet starter.
Det der står inde i parentes er det man kalder for argumenter. I dette tilfælde er argumentet for metoden et array af tekststrenge som kaldes for args.

Datatyper

Datatyper er de forskellige slags værdier der findes i programmeringssproget. I C# hedder disse:

  • Bool som er en boolean der kan have værdien True eller False.
  • Int som er et heltal.
  • String som er en tekststreng.
  • Char som kan have et enkelt tegn eller bogstav.
  • Float som er decimaltal.

De anvendes til at angive typen af en variabel. Når en ny variabel skal erklæres anvendes koden:

<datatype> <navn>;

Man kan også sætte en værdi for variablen med det samme:

<datatype> <navn> = <værdi>;

Og man kan også angive visibility for variablen:

<visibility> <datatype> <navn> = <værdi>;

Man kan for eksempel skrive:

Public Int x = 2;

Dette erklærer en variabel x af datatypen heltal som er Public og har værdien 2.
Nu har vi lært lidt af det basale om hvordan en C# kode er bygget op. I næste del af denne tutorial skal vi prøve at lave dit første C# program.

0 0 votes
Article Rating

Andreas Andersen

Forfatter og grundlægger af IT-blogger.dk, der har blogget om IT-emner siden 2012

Abonner
Giv besked ved
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x