Udlægsordningen afskaffes – postforsendelser bliver dyrere

Skat ønsker at afskaffe udlægsordningen, der gør porto momsfrit for e-butikker og dermed en billigere pris for kunden. Ordningen afskaffes 1. august 2016.

Udlægsordningen er en ordning der gør det muligt for e-butikker at købe porto momsfrit fra Post Danmark og så sælge dette videre momsfrit til kunden. Formålet med ordningen var at gøre porto ved fragt af varer fra e-butikker billigere for forbrugeren. Det er altså kunden der sparer momsen på portoen.

Hvordan fungerer udlægsordningen?

Det er en ordning der er frivilligt for e-butikkerne at anvende, så de kan også bare afregne moms af fragten ligesom for varen. For at kunne anvende udlægsordningen er der en række betingelser man skal opfylde.

Man skal nemlig på to separate konti i sit regnskab holde styr på den porto man har købt momsfrit af Post Danmark og så den moms man har solgt til kunden.

Hvis man f.eks. har en vare til 100 kroner excl. moms som du sælger til en kunde og du køber porto for 30 kroner hos Post Danmark, så vil varen for kunden altså koste 100 kroner + 25 kroners moms + 30 kroners porto, dvs. i alt 155 kroner.

Hvis du ikke havde anvendt ordningen, så havde det i stedet kostet kunden 100 kroner + 25 kroners moms for varen + 30 kroners porto + 7,5 kroners moms for porto, dvs. i alt 162,5 kroner. Varen ville altså uden udlægsordningen blive dyrere for kunden.

Mange virksomheder opererer også med nogle standardsatser for fragt, f.eks. 30 kroner. Men når de skal købe portoen af Post Danmark, kan priserne svinge meget afhængig af hvad der sælges. For nogle varer kan det være 10 kroner og for andre 50 kroner. Her er udlægsordningen nemt, fordi man har de to konti i sit regnskab. På den ene konto var der jo den totale udgift for porto til Post Danmark man har brugt. På den anden var den indtjening man har haft på fragten til kunden. Meningen er så at når man skal afregne moms, så afregner man moms af overskuddet på disse konti. Så har du købt porto hos Post Danmark for 1000 kroner, men totalt solgt fragt for 1200 kroner, så skal du altså afregne moms af 200 kroner, dvs. 40 kroner (20%). Har du et underskud, kan du ikke trække det fra din øvrige moms.

På fakturaen er det vigtig at linjen med porto ikke fremgår inkl. moms, da der jo ikke er moms på. Du kan også kun anvende ordningen til momsfri fragt hos Post Danmark – så læg mærke til at der ikke er angivet moms på regningen.

Du må ikke blande køb af fragt hvor der er moms på sammen med køb af fragt hvor der ikke er moms på i regnskabet. Det skal være to separate konti.

Bemærk også at hvis man forhandler en særlig ordning med Post Danmark, kan man ikke anvende udlægsordningen. Kun hvis man anvender listepriserne.

Udlægsordningen i lovgivningen

Lovgivningen for udlægsordningen fremgår af Momslovens §27 stk. 1:

Ved levering af varer og ydelser er afgiftsgrundlaget vederlaget, herunder tilskud, der er direkte forbundet med varens eller ydelsens pris, men ikke indbefattet afgiften efter denne lov. Finder betaling helt eller delvis sted, inden levering finder sted, eller inden faktura udstedes, udgør afgiftsgrundlaget 80 pct. af det modtagne beløb.

Stk. 3. I afgiftsgrundlaget medregnes ikke:

3) Beløb, som en virksomhed modtager fra aftager som godtgørelse af omkostninger afholdt i aftagers navn og for dennes regning, og som i virksomheden registreres på en udlægskonto. Virksomheden skal kunne gøre rede for de enkelte beløb for disse udgifter og kan ikke fradrage afgiften heraf.

Skat vil afskaffe ordningen

Nu har Skat så foreslået at ordningen bliver afskaffet. E-butikkers brug af udlægsordningen er steget markant gennem de sidste 16 år. Dette skyldes ikke mindst at antallet af e-butikker er eksploderet siden da. I forbindelse med det har Skat kunnet konstatere at mange ikke har administreret ordningen korrekt, så staten er gået glip af en del moms.

Herudover er markedet blevet mere liberaliseret med tiden, og da porto også er en konkurrenceparameter, har Skat derfor vurderet at grundlaget for ordningen ikke længere er til stede.

Bemærk i øvrigt at det kun er Post Danmark der hidtil har kunnet sælge porto uden moms til virksomheder. Andre fragtfirmaer har ikke kunnet dette. Dette skyldes at Post Danmark i henhold til Momslovens §13 stk. 13 ikke behøver at lægge moms på salg af porto til e-butikker.

Dette har betydet at hvis andre fragtvirksomheder solgte fragt til e-butikker, så skulle de lægge moms på. Hvis e-butikken så vælger at anvende udlægsordningen overfor kunden (dvs. ikke lægge moms på fragt til kunden), så kan virksomheden ikke fradrage denne købsmoms de har betalt til fragtfirmaet. Dette er altså anderledes end hvis de køber hos Post Danmark og det har i flere år været konkurrenceforvridende.

Årsagen til at Post Danmark har fået lov til dette, er at momsfritagelsen er parallel med postbefordringspligten ifølge Postloven. Og da Post Danmark har pligten til at udbringe posten i Danmark, er de altså de eneste der har denne ret.

Fra 1. august 2016 skal e-butikkerne altså også lægge moms oveni portoen. Den kommer forbrugerne altså ekstra til at betale. Dette giver en dyrere porto hvis man anvender Post Danmark, men ingen ændringer hvis man f.eks. anvender GLS.

Afskaffelsen vil derfor ikke være så godt for Post Danmark, men bedre for konkurrenterne fordi e-butikkerne måske mere vil bruge dem, når de ikke har en fordel ved Post Danmark længere. For kunderne vil der i hvert fald i starten være en prisstigning. Til gengæld vil flere e-butikker nok forhandle særordninger med Post Danmark, hvilket vil sænke fragtpriserne til fordel for kunderne igen.

For forbrugeren vil det stadig være momsfrit, hvis de går ned til posthuset og sender en pakke. Men hvis en e-butik skal sende den for dem, så skal e-butikken altså opkræve moms.

0 0 votes
Article Rating

Andreas Andersen

Forfatter og grundlægger af IT-blogger.dk, der har blogget om IT-emner siden 2012. Findes på Mastodon på @aphandersen@ansico.dk

Abonner
Giv besked ved
guest

1 Comment
mest stemt på
nyeste ældste
Inline Feedbacks
View all comments
Mads siger:

Hej, tak for nogle gode indlæg, det er dejligt med et lille overblik over tingene 🙂

Jeg vil lige høre om jeg har forstået det rigtigt:

Hvis jeg sender en varer som pakkepost med PostDanmark, pakken vejer under 5 kg, og koster 90 med omdeling, så skal jeg få kunden til at betale 90 + en moms %?

Er det 25% af de 90 kr. der skal tilføjes de 90 kr?

Er det korrekt at man tydeligt skal vise at der både er fragtpris + moms i forsendelsesomkostningerne?

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x