DR licens skal lægges over på skatten – eller skal den?

DR licens skal lægges over på skatten – eller skal den?

Danmarks Radios budget skal skæres 20% og licensen skal lægges over på skatten. Det kunne Regeringen og DF melde ud for nyligt, men nu er der skabt tvivl om aftalen.

Ikke alle er vilde med at skulle betale licens. I 2018 skulle hver husstand betale 2.527 kroner i medielicens, hvis de ser TV eller er på internettet. Til sammenligning koster et abonnement på Netflix 948 kroner hvert år. Det koster med andre ord en del for danskerne at have adgang til DR’s kanaler.

Derfor har Regeringen og Dansk Folkeparti valgt at medielicensen skal flyttes til skatten. Dette skal ske gradvist over 5 år, med start i 2019 hvor den nuværende medieaftale udløber. Medielicensen udfases altså over 5 år og finansieres så fremover via Finansloven.

Selve skattefinansieringen af DR vil ske ved at Regeringen sænker personfradraget med ca. 2900 kroner.

Er det en god ide at flytte licensen til skatten?

Når kravet for at betale medielicens er at man blot skal se TV eller være på internettet, er det i praksis alle der har skullet betale licens. Derfor har det langt hen ad vejen været mærkeligt at betalingen så skulle foregå ved en specifik regning, og ikke bare gennem skatten som andre ting vi alle deler. Vi betaler jo for eksempel heller ikke en specifik regning for at have adgang til biblioteker.

Fordele ved at lægge licensen over på skatten er:

  • Enlige skal ikke længere betale det samme som en familie
  • Sortseere vil blive afskaffet
  • Der skal bruges færre ressourcer på at indkræve licensen

Nogle har fremhævet at der måske kan være nogle problemer med armslængdeprincippet ved at flytte licensen til skatten. Frygten er at det derfor kan være lettere for politikerne at skære i DR’s bevilling på Finansloven, hvis de har produceret noget politikerne ikke er vilde med. Dette tror jeg dog ikke vil være et stort problem, eller i hvert fald større end i dag, fordi mig bekendt er bevillingen til medielicensen jo også aftalt politisk gennem medieaftalerne.

Samtidig med at licensen flyttes til skatten, har politikerne også besluttet at skære DR med 20%. Dette er en meget stor nedskæring, og vil uden tvivl ramme DR hårdt. DR’s generaldirektør Maria Rørbye Rønn har været ude og kommentere aftalen, hvor hun har meldt ud at det vil betyde færre kanaler og færre programmer, samt massive fyringer i DR. Andet ville vel heller ikke være ventet.

Aftalen vil hæve skattetrykket

Tænketanken CEPOS har så været ude og melde ud, at aftalen om at flytte licensen til skatten vil hæve skattetrykket i Danmark. De har beregnet at skattetrykket vil stige med 500 millioner kroner. Dette skyldes at licensen hidtil har været reguleret med en prisinflation på 2%, mens den fremover vil stige med lønudviklingen på 3% pr. år.

Efter det kom frem har bl.a. LA været ude og kræve at aftalen skulle laves om. Dette har finansminister Kristian Jensen dog afvist, fordi han mener CEPOS’ beregninger er forkerte.

Dermed ser det ud til at vi kan se frem til at licensen bliver afskaffet og fremover skattefinansieret. Hvad synes du om det? Er det godt eller skidt at licensen flyttes over på skatten?

IT-blogger.dk

IT-blogger er en blog med IT guides, anmeldelser, nyheder og debat.

Skriv et svar

%d bloggers like this: